ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ ՀՂՈՒՄՆԵՐ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
 
 
 
 
Բարի գալուստ "Սևան" ազգային պարկ" պետական ոչ առևտրային կազմակերպության պաշտոնական կայք:
Կայքում Դուք կարող եք գտնել "Սևան" ազգային պարկ"պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և "Սևան" ազգային պարկի տարածքի վերաբերյալ բազմաբնույթ տեղեկատվություն, ինչպես նաև ցանկացած տեղեկատվություն ստանալու նպատակով կարող եք դիմել կայքում նշված կոնտակտային հասցեներով կամ հեռախոսահամարներով:
"Սևան" ազգային պարկը ստեղծվել է ՀԿԿ Կենտկոմի և Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի 1978թ. մարտի 14-ի թիվ 125 որոշմամբ:
"Սևան" Ազգային պարկը գտնվում է Հայկական հրաբխային լեռնաշխարհի հյուսիսային մասում` Գեղարքունիքի մարզում, Երևան քաղաքից մոտ 60 կմ հեռավորության վրա: Պարկի ընդհանուր տարածքը` Սևանա լճի հայելու հետ մասին կազմում է 147 343 հա, իսկ առանց լճի հայելու` 22 585 հա: Պահպանական գոտու տարածքը կազմում է 342 920 հա:
Մինչև 1997 թ."Սևան" ազգային պարկի տարածքում գտնվող անտառային ֆոնդի հողերը տնօրինում էին Սևանի, Նորատուսի, Մարտունու, Վարդենիսի և Ճամբարակի անտառտնտեսությունները: Վերջիններս 1997թ. լուծարվում են (բացի Ճամբարակի անտառտնտեսությունից) և դրանց գույքը, ինչպես նաև համապատասխան տարածքները հաշվեկշռից հաշվեկշիռ փոխանցվում է "Սևան" ազգային պարկին: Պարկին են հանձնվել նաև Սևանա լճի հանգստյան գոտու առափնյա տնտեսության տարածքները և գույքը:
Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրության, պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման, վերարտադրության, հաշվառման, գույքագրման, դիտանցի, ինչպես նաև պարկի բնական պաշարների կայուն օգտագործման ապահովումը իրականացնում է "Սևան" ազգային պարկ" պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը: Այն շահույթ չհետապնդող, իրավաբական անձի կարգավիճակ ունեցող բնապահպանական, գիտահետազոտական, գիտաճանաչողական կազմակերպություն է, որը գործում է ՀՀ Սահմանադրության, "Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին" և "Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին" ՀՀ օրենքների, ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության և այլ իրավական ակտերի հիման վրա:
"Սևանա լճի մասին" ՀՀ օրենքով (15-ը մայիսի 2001 թ.) ազգային պարկի տարածքը ամբողջությամբ մտել է Սևանի էկոհամակարգի Կենտրոնական գոտու մեջ, սահմանվելով որպես քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտ:
"Սևան" ազգային պարկի սահմաններում է գտնվում Հարավային Կովկասի խոշորագույն, բարձրադիր քաղցրահամ լիճը` Սևանը, որի ծավալը 33.2 կմ3 է, մակերեսըª 1238 կմ2: Լիճը Արտանիշի և Նորատուսի հրվանդանների միջև ձգված ստորջրյա պատնեշով` Շորժայի թմբով, բաժանվում է երկու մասիª հարավ-արևելյան կամ Մեծ Սևան (20.4 կմ3), հյուսիս-արևելյան կամ Փոքր Սևան (12.8 կմ3): Լճի առավելագույն խորությունը 79.4 մ է (Փոքր Սևան), միջին խորությունըª 26.2 մ, ափի շրջագիծը մոտ 230 կմ:
Սևանա լիճ են թափվում 28 գետ և գետակներ, որոնցից 4–ը` Փոքր Սևան, 24–ըª Մեծ Սևան:
Լճից դուրս է գալիս մեկ գետª Հրազդանը:
 
 

Sevan's National Park (C) 2010-2011 | create and designed by Pixel Art LLC