ԳԼԽԱՎՈՐ ԷՋ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ՊԱՏԿԵՐԱՍՐԱՀ ՀՂՈՒՄՆԵՐ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ
 
 
 
 

Հ Ղ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր

ՀՀ Նախագահ www.president.am

ՀՀ Կառավարություն www.gov.am

ՀՀ Ազգային Ժողով www.parliament.am

Նախարարություններ

ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն www.mnp.am

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն www.mss.am

ՀՀ Առողջապահության նախարարություն www.moh.am

ՀՀ Արդարադատության նախարարություն www.justice.am

ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն www.mes.am

ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն www.mfa.am/hy/

ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն www.minagro.am

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն www.mineconomy.am

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն www.minenergy.am

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն www.edu.am

ՀՀ Մշակույթի նախարարություն www.mincult.am

ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն www.mil.am

ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն www.msy.am

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն www.mindiaspora.am

ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարություն www.mta.gov.am

ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարություն www.mtc.am

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն www.mud.am

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն www.minfin.am

Այլ հղումներ

ՀՀ Գլխավոր դատախազություն www.genproc.am

ՀՀ Սահմանադրական Դատարան www.concourt.am

Հայաստանի Հանրապետության Մարդու Իրավունքների Պաշտպան www.Ombuds.am

ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ www.csc.am

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն www.armstat.am

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա www.sci.am

Երևանի Պետական Համալսարան www.ysu.am

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ www.himnadram.org

 

Sevan's National Park (C) 2010-2011 | create and designed by Pixel Art LLC